Chuyên viên bán hàng: Trung tâm Kinh Doanh VNPT-HCM