Câu chuyện UEH 44 năm

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM