Danh sách phân công GVHD KLTN Khóa 43 ĐHCQ – Chuyên ngành Quản trị

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN 

KHÓA: 43/LỚP QUẢN TRỊ        HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020

HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 20/10/2020

HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 27/10/2020

STT Mã SV Lớp Họ Tên Ngày sinh
  ThS. Từ Vân Anh (0936.039.600)
1 31171025039 DH43AD003 Bùi Quỳnh An 02/11/1999
2 31171023698 DH43AD004 Đặng Võ Trường An 28/10/1999
3 31171021804 DH43AD005 Huỳnh Thị Như An 04/08/1999
4 31171023897 DH43AD003 Dương Thị Anh 15/03/1999
5 31171021486 DH43AD001 Đặng Phương Anh 30/10/1998
6 31171021761 DH43AD002 Đoàn Thị Minh Anh 03/10/1999
7 31161026161 DH43AD002 Lê Việt Anh 15/05/1998
8 31171024457 DH43AD005 Lưu Thúy Anh 08/06/1999
9 31171025115 DH43AD006 Ngô Hoàng Anh 14/03/1999
10 31171024640 DH43AD007 Nguyễn Phan Loan Anh 24/04/1999
11 31171023414 DH43AD001 Nguyễn Thị Cẩm Anh 10/11/1999
  PGS.TS. Lê Thanh Hà (0908.962.078)
12 31171024488 DH43AD002 Nguyễn Thị Trâm Anh 09/08/1999
13 31171020645 DH43AD003 Nguyễn Thúy Hoàng Anh 08/10/1999
14 31171023352 DH43AD004 Phạm Võ Trâm Anh 16/11/1999
15 31171024696 DH43AD005 Trần Ngọc Anh 04/05/1998
16 31171021620 DH43AD006 Trần Thị Quỳnh Anh 18/08/1999
17 31171023824 DH43AD007 Võ Thị Phương Anh 19/08/1999
18 31171022362 DH43AD001 Huỳnh Thị Kim Ái 05/10/1999
19 31171024905 DH43AD002 Trần Mai Khả Ái 13/12/1999
20 31171022054 DH43AD001 Lương Thế Ánh 26/04/1999
21 31171022090 DH43AD002 Võ Ngọc Ánh 04/06/1999
22 31171024975 DH43AD006 Đoàn Hồng Ân 09/12/1999
TS. Đinh Thái Hoàng (0989.598.209)
23 31171020660 DH43AD007 Phạm Trần Thiên Ân 17/09/1999
24 31171021129 DH43AD003 Nguyễn Gia Bảo 24/05/1999
25 31171020006 DH43AD004 Hồ Phụng Bình 31/07/1999
26 31171024866 DH43AD006 Cao Chí Cang 03/11/1999
28 31171024794 DH43AD005 Nguyễn Ngọc Cầm 02/08/1999
29 31171023921 DH43AD001 Hồ Lý Bảo Châu 03/10/1999
30 31171022055 DH43AD002 Lê Bảo Chi 10/10/1999
31 31171021926 DH43AD003 Ngô Thị Chi 08/02/1999
32 31171022363 DH43AD004 Nguyễn Khánh Chi 04/10/1999
33 31171021672 DH43AD005 Nguyễn Thị Kim Chi 07/07/1999
34 31171020783 DH43AD006 Vương Nguyễn Linh Chi 09/09/1999
TS. Đoàn Thanh Hải (0913.888.439)
35 31171022333 DH43AD007 Võ Thanh Công 19/01/1999
36 31171022397 DH43AD003 Trương Phan Kiên Cường 01/01/1998
37 31171024948 DH43AD001 Mã Kim Cương 24/08/1999
38 31171024266 DH43AD002 Phan Thị Kim Cương 20/02/1999
39 31171025035 DH43AD004 Nguyễn Văn Cường 25/04/1998
40 31171023062 DH43AD007 Phùng Công Danh 17/10/1999
41 31171023935 DH43AD002 Đặng Phương Ngọc Diễm 27/11/1999
42 31171023939 DH43AD003 Trần Ngọc Diễm 14/02/1999
43 31171024108 DH43AD004 Nguyễn Ngọc Diệu 21/06/1999
44 31171022532 DH43AD005 Võ Thị Diệu 03/02/1999
45 31171020481 DH43AD002 Nguyễn Phan Phương Dung 18/03/1999
  PGS.TS. Hồ Tiến Dũng (0903.929.899)
46 31171021564 DH43AD003 Nguyễn Thị Mỹ Dung 25/08/1999
47 31171022753 DH43AD004 Phạm Thị Thùy Dung 06/05/1999
48 31171021484 DH43AD004 Bùi Mỹ Duyên 17/10/1999
49 31171020809 DH43AD005 Dương Huỳnh Ngọc Duyên 13/07/1999
50 31171020494 DH43AD006 Lê Huỳnh Mỹ Duyên 03/03/1999
51 31171020806 DH43AD005 Đinh Hoàng Dũng 31/10/1999
52 31171024570 DH43AD006 Võ Thanh Dũng 19/08/1999
53 31171023603 DH43AD007 Lê Thị Thùy Dương 07/08/1999
54 31171020666 DH43AD001 Trần Huỳnh Dương 21/06/1999
55 31171022684 DH43AD002 Võ Lạc Âu Dương 07/04/1999
56 31171022449 DH43AD005 Nguyễn Trọng Đại 27/07/1999
  PGS.TS. Trần Thị Kim Dung (0919.591.003)
57 31171023991 DH43AD001 Trương Tiến Đạt 07/12/1999
58 31171020242 DH43AD006 Hình Duy Đăng 11/07/1999
59 31171021930 DH43AD006 Lê Thị Định 21/07/1999
60 31171024458 DH43AD007 Lê Hoàng Đức 25/01/1999
61 31171023726 DH43AD001 Trần Minh Đức 10/09/1999
62 31171022779 DH43AD007 Nguyễn Bùi Hương Giang 21/11/1999
63 31171021563 DH43AD001 Trần Thị Quỳnh Giang 03/08/1999
64 31171023585 DH43AD002 Đỗ Thị 23/02/1999
65 31171022037 DH43AD003 Lương Trần Mỹ 21/11/1999
TS. Nguyễn Thị Bích Châm (0917.505.354)
66 31171024436 DH43AD004 Nguyễn Thị Thu 02/01/1999
67 31171021772 DH43AD006 Nguyễn Thị Thanh Hảo 20/04/1999
68 31161022451 DH42KNC01 Phạm Thị Phương Hảo 02/08/1998
69 31171023137 DH43AD006 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 10/11/1999
70 31171025250 DH43AD002 Phan Thị Thúy Hằng 03/06/1999
71 31171024511 DH43AD001 Phạm Thị Diễm Hằng 12/10/1999
72 31171020248 DH43AD003 Sơn Thị Thái Hằng 15/06/1999
73 31171021529 DH43AD004 Trần Thị Hằng 22/09/1999
74 31171022344 DH43AD005 Trần Thị Thu Hằng 07/07/1999
75 31171021135 DH43AD005 Võ Phạm Tuyết Hân 23/06/1999
76 31171020280 DH43AD007 Đào Công Hậu 12/07/1999
PGS.TS. Phạm Xuân Lan (0908.174.212)
77 31171023482 DH43AD001 Nguyễn Trung Hậu 16/04/1999
78 31171024932 DH43AD002 Võ Trung Hậu 10/06/1999
79 31171023363 DH43AD003 Bùi Thị Thu Hiền 02/06/1999
80 31171022032 DH43AD004 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/10/1999
81 31171021476 DH43CL001 Phạm Thu Hiền 16/12/1999
82 31171024385 DH43AD006 Trần Thị Thu Hiền 04/06/1999
83 31171024798 DH43AD007 Trần Thị Thu Hiền 26/04/1999
84 31171023040 DH43AD001 Trần Phương Hiếu 14/07/1999
85 31171024850 DH43AD002 Trương Trọng Hiếu 21/12/1999
86 31171021604 DH43AD003 Phan Thái Hiệu 07/07/1999
87 31171022755 DH43AD004 Văn Thị Bé Hoa 15/08/1999
  ThS. Ngô Diễm Hoàng (0918.473.412)
88 31171021577 DH43AD006 Hoàng Thị Hoài 01/01/1999
89 31171021282 DH43AD007 Nguyễn Thị Hoài 16/09/1999
90 31171021466 DH43AD001 Vũ Thị Hoài 07/12/1999
91 31171022791 DH43AD002 Đỗ Phạm Nhật Hoàng 01/01/1999
92 31171020173 DH43AD003 Ngô Tùng Hoàng 20/04/1999
93 31171021566 DH43AD004 Nguyễn Phúc Hoàng 09/03/1999
94 31171020565 DH43AD005 Phạm Lê Hoàng 03/11/1999
95 31171024627 DH43AD006 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 10/11/1999
96 31171020739 DH43AD004 Đỗ Đăng Huy 27/08/1999
97 31171023061 DH43AD004 Lê Nguyễn Trâm Anh 27/04/1999
98 31171024514 DH43AD005 Lê Minh Huy 21/11/1999
ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903.789.675)
99 31171023219 DH43AD006 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 22/10/1999
100 31171024773 DH43AD007 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 14/08/1999
101 31171021809 DH43AD001 Phạm Thị Diệu Huyền 01/01/1999
102 31161025584 DH42AD004 Lai Vĩnh Hưng 06/01/1998
103 31171020484 DH43AD002 Phạm Lê Sơn Hưng 23/06/1999
104 31171020580 DH43AD003 Nguyễn Thị Thanh Hường 26/03/1999
105 31171024908 DH43AD002 Nguyễn Hồng Khang 10/10/1999
31171022179 DH43AD007 Trương Đỗ Thục Uyên 22/10/1999
106 31171020633 DH43AD003 Trần Vũ Phương Khanh 03/09/1999
107 31171023334 DH43AD004 Phạm Trung Kiên 01/01/1997
108 31171024246 DH43AD005 Nguyễn Ngọc Kiều 12/08/1999
  PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang (07777.11077)-trangntm@ueh.edu.vn
109 31171022059 DH43AD006 Nguyễn Thị Ánh Kim 17/05/1999
110 31171022289 DH43AD007 Trần Thị Lài 21/09/1999
111 31171024372 DH43AD001 Nguyễn Tùng Lâm 06/09/1999
112 31171022381 DH43AD002 Huỳnh Thị 28/05/1999
113 31171022094 DH43AD003 Trần Thanh Liêm 08/12/1999
114 31171021902 DH43AD004 Huỳnh Thị Mỹ Linh 26/06/1999
115 31171024041 DH43AD005 Lê Hoàng Diệu Linh 12/04/1999
116 31171022800 DH43AD006 Nguyễn Diệu Linh 30/10/1999
117 31171023141 DH43AD007 Nguyễn Gia Linh 14/10/1999
118 31171024736 DH43AD001 Nguyễn Ngọc Thảo Linh 01/02/1999
119 31171022163 DH43AD002 Nguyễn Thành Linh 19/06/1999
ThS. Nguyễn Văn Chương (0908.317.047)
120 31171021834 DH43AD003 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/10/1999
121 31171022763 DH43AD005 Phạm Thị Diệu Linh 21/02/1999
122 31171023266 DH43AD006 Trần Thị Linh 16/10/1999
123 31171024430 DH43AD007 Trần Thị Ánh Linh 10/05/1999
124 31171020123 DH43AD002 Phạm Thị Mỹ Loan 05/10/1999
125 31171023753 DH43AD003 Nguyễn Thành Lợi 12/05/1999
126 31141022724 DH40AD009 Lê Thị Lụa 20/06/1995
127 31171023122 DH43AD004 Bùi Thị Hồng Ly 05/04/1999
128 31171024642 DH43AD005 Nguyễn Thị Trúc Ly 24/03/1999
129 31171024565 DH43AD006 Nguyễn Quỳnh Mai 14/10/1999
130 31171024643 DH43AD007 Phạm Thị Khánh Mai 22/06/1999
ThS. Nguyễn Phương Nam (0919.226.505)
131 31171024952 DH43AD001 Trịnh Bửu Mai 05/02/1999
132 31171024247 DH43AD002 Phan Lê Minh 21/12/1999
133 31171024474 DH43AD003 Trần Anh Nhựt Minh 30/09/1999
134 31171021785 DH43AD004 Nguyễn Thị Trà My 16/09/1999
135 31171025040 DH43AD006 Trần Thị Hoàn Mỹ 12/01/1999
136 31171025073 DH43AD007 Phạm Minh Đại Nam 02/04/1999
137 31171020397 DH43AD001 Hoàng Lê Mỹ Nga 18/12/1999
138 31171024935 DH43AD003 Đoàn Thị Hồng Ngân 02/10/1999
139 31171022812 DH43AD004 Mai Thảo Ngân 16/07/1999
140 31171020648 DH43AD005 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 13/04/1999
141 31171023043 DH43AD006 Nguyễn Sỹ Ngân 07/03/1999
ThS. Bùi Dương Lâm (0919.838.839)
142 31171023378 DH43AD007 Nguyễn Thu Ngân 13/01/1999
143 31171024249 DH43AD001 Nguyễn Trúc Ngân 04/05/1999
144 31171023758 DH43AD002 Phan Huỳnh Huyền Ngân 05/04/1999
145 31171024939 DH43AD003 Trần Kim Ngân 09/12/1999
146 31171024250 DH43AD004 Lê Minh Ngọc 08/09/1999
147 31171022878 DH43AD005 Nguyễn Diễm Ý Ngọc 17/09/1999
148 31171023475 DH43AD006 Nguyễn Lê Hồng Ngọc 11/05/1999
149 31161026811 DH43AD005 Nguyễn Thị Như Ngọc 17/05/1998
150 31171022001 DH43AD007 Nguyễn Thị Như Ngọc 22/03/1999
151 31171022369 DH43AD002 Phạm Thị Bích Ngọc 02/09/1999
152 31171022711 DH43AD001 Phạm Thị Bích Ngọc 18/08/1999
153 31171022069 DH43AD003 Lê Thị Thảo Nguyên 25/07/1999
  ThS. Nguyễn Hữu Nhuận (0903.848.810)
154 31171022713 DH43AD004 Trần Ngọc Hoàng Nguyên 21/02/1999
155 31171025211 DH43AD006 Huỳnh Minh Nguyệt 26/04/1999
156 31171021353 DH43AD007 Võ Thị Bích Nguyệt 31/01/1999
157 31171024025 DH43AD001 Phan Thị Thanh Nhã 30/10/1999
158 31171022356 DH43AD002 Chế Thành Nhân 23/08/1999
159 31171024235 DH43AD003 Nguyễn Hoàng Nhân 10/11/1999
160 31171023704 DH43AD004 Phan Thị Hoài Nhân 25/01/1999
161 31161021301 DH43AD005 Diệp Lệ Yến Nhi 15/07/1998
162 31171023494 DH43AD006 Đinh Thị Kiều Nhi 22/11/1999
163 31171021737 DH43AD003 Phan Thị Ý Nhi 24/04/1999
164 31171023975 DH43AD004 Trần Thảo Nhi 30/05/1999
165 31171021684 DH43AD003 Hoàng Thị Trang Nhung 16/03/1999
  TS. Trần Dương Sơn (0789.564.730)
166 31171021678 DH43AD004 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/01/1999
167 31171022651 DH43AD006 Phạm Thị Hồng Nhung 24/12/1999
168 31171022556 DH43AD006 Lê Thị Như 20/09/1999
169 31171020286 DH43AD007 Nguyễn Bội Huyền Như 27/06/1999
170 31171024006 DH43AD001 Nguyễn Ngọc Tâm Như 18/09/1999
171 31171020887 DH43AD002 Nguyễn Thị Quỳnh Như 13/09/1999
172 31171021874 DH43AD001 Lê Hữu Phát 12/01/1999
173 31171021144 DH43AD002 Trần Ngọc Huy Phong 02/08/1999
174 31171022073 DH43AD003 Nguyễn Thị Xuân Phú 06/02/1999
175 31171021422 DH43AD004 Nguyễn Triệu Kim Phú 18/02/1999
176 31171022818 DH43AD005 Bùi Huy Phúc 25/10/1999
177 31171024032 DH43AD006 Nguyễn Thị Phụng 01/11/1999
  ThS. Phạm Tô Thục Hân (0937.696.912)
178 31171022874 DH43AD003 Đỗ Thị Phương 13/05/1998
179 31171023895 DH43AD004 Hoàng Trần Như Phương 15/02/1999
180 31171024894 DH43AD005 Nguyễn Minh Phương 09/02/1999
181 31171023077 DH43AD006 Nguyễn Thị Bích Phương 09/11/1998
182 31171022120 DH43AD001 Nguyễn Thị Lan Phương 01/04/1999
183 31171023093 DH43AD007 Nguyễn Thị Lan Phương 26/12/1999
184 31171022653 DH43AD003 Nguyễn Yến Phương 22/02/1999
185 31171023632 DH43AD004 Trần Nguyễn Nguyên Phương 27/09/1999
186 31171024383 DH43AD005 Vũ Thị Thúy Phương 16/10/1999
187 31171020635 DH43AD007 Lê Hữu Phước 03/06/1999
188 31171023541 DH43AD002 Trần Huy Phước 11/12/1999
189 31171024600 DH43AD006 Huỳnh Hải Phượng 11/08/1999
  TS. Nguyễn Viết Bằng (0902.700.809)
190 31171024665 DH43AD007 Nguyễn Thị Phượng 02/03/1999
191 31171021775 DH43AD001 Phạm Thị Bích Phượng 29/11/1999
192 31171023942 DH43AD002 Trần Thị Hồng Phượng 25/02/1999
193 31171023778 DH43AD003 Trần Đăng Quang 14/01/1999
194 31171022206 DH43AD004 Bùi Phan Ngọc Quyên 28/07/1999
195 31171022229 DH43AD005 Nguyễn Thị Tố Quyên 27/05/1999
196 31171021057 DH43AD006 Lê Thị Xuân Quỳnh 21/04/1999
197 31171021782 DH43AD007 Ngô Thị Mỹ Quỳnh 30/07/1999
198 31171025213 DH43AD001 Nguyễn Thúy Quỳnh 22/01/1999
199 31171023146 DH43AD003 Trần Thị Như Quỳnh 26/05/1999
200 31171022123 DH43AD004 Trần Thúy Quỳnh 27/03/1999
  ThS.Trần Hà Triêu Bình (0903.982.823)
201 31171025245 DH43AD005 Vương Thúy Quỳnh 16/05/1999
202 31171020085 DH43AD006 Dương Khả San 10/06/1999
203 31161024664 DH42KC001 Trương Văn 07/09/1998
204 31171020054 DH43AD007 Âu Thịnh Sơn 20/04/1999
205 31171025001 DH43AD004 Trần Phạm Ánh Sương 06/11/1999
206 31171024253 DH43AD005 Nguyễn Thạch Tửu Tâm 28/02/1999
207 31171023294 DH43AD006 Trần Thanh Tâm 16/07/1999
208 31171023787 DH43AD007 Huỳnh Văn Tân 06/10/1999
209 31171025105 DH43AD005 Đặng Thị Lan Thanh 12/12/1999
210 31171023389 DH43AD006 Nguyễn Duy Phương Thanh 28/05/1999
211 31171021777 DH43AD001 Nguyễn Thị Thanh Thanh 23/06/1999
  TS. Lê Nhật Hạnh (0973.333.036)
212 31171024274 DH43AD005 Trần Thiện Thanh 22/05/1999
213 31161023053 DH43AD003 Huỳnh Hữu Thành 02/08/1998
214 31171020025 DH43AD002 Mã Quang Thành 11/12/1999
215 31171021541 DH43AD004 Đàm Thị Thảo 22/08/1999
216 31171024603 DH43AD005 Lê Hà Phương Thảo 17/08/1999
217 31171025246 DH43AD006 Lê Nguyễn Phương Thảo 02/05/1999
219 31171020573 DH43AD001 Nguyễn Thu Thảo 29/09/1999
220 31171021920 DH43AD002 Trần Thị Hoang Thảo 01/01/1999
221 31171022612 DH43AD001 Đỗ Ngọc Thạch 24/06/1999
222 31171024521 DH43AD002 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 09/06/1999
223 31171023096 DH43AD003 Nguyễn Văn Thạch 11/06/1999
  ThS. Lý Thục Hiền (0913.678.378)
224 31171021743 DH43AD003 Nghiêm Quốc Thạnh 08/01/1999
225 31171022477 DH43AD004 Nguyễn Thị Thắm 20/05/1999
226 31171022495 DH43AD004 Nguyễn Thị Ngọc Thi 08/04/1999
227 31171020199 DH43AD005 Hoàng Trung Thiệp 22/01/1999
228 31171024206 DH43AD006 Nguyễn Tiến Thịnh 24/02/1999
229 31171024097 DH43AD004 Đặng Thị Thanh Thoa 03/10/1999
230 31171024207 DH43AD005 Tạ Kim Thoa 21/08/1999
231 31171021744 DH43AD001 Nguyễn Tất Thiên Thọ 28/02/1999
232 31171023794 DH43AD003 Võ Xuân Thọ 01/03/1999
233 31171021467 DH43AD006 Vũ Thị Thu 09/10/1999
234 31171025082 DH43AD002 Châu Hồng Thùy 23/01/1999
ThS. Phan Thị Thu Hương (0913.609.577)
235 31171021086 DH43AD007 Nguyễn Ngọc Thúy 26/02/1999
236 31171024558 DH43AD001 Phạm Thị Thanh Thúy 18/06/1999
237 31171021975 DH43AD007 Lê Thị Anh Thư 25/08/1999
238 31171023868 DH43AD001 Nguyễn Hoàng Anh Thư 20/05/1999
239 31171020217 DH43AD002 Phan Hoàng Anh Thư 30/07/1999
240 31171022942 DH43AD003 Vũ Nguyễn Anh Thư 31/10/1999
241 31171022259 DH43AD005 Trương Minh Thương 10/10/1999
242 31171021710 DH43AD003 Đặng Hồ Hiếu Tiên 03/10/1999
243 31171024257 DH43AD004 Nguyễn Hạnh Tiên 14/04/1999
244 31171022021 DH43AD006 Từ Minh Toàn 25/01/1999
245 31171024648 DH43AD002 Hồ Minh Trang 18/01/1999
TS. Nguyễn Thị Diễm Em (0971.670.844)
246 31171024582 DH43AD003 Lê Thị Trang 26/05/1999
247 31171023235 DH43AD004 Lê Thị Ngọc Trang 21/08/1999
248 31161026713 DH42AD005 Lê Thùy Trang 21/12/1998
249 31171023326 DH43AD005 Nguyễn Thị Kiều Trang 16/08/1999
250 31171021237 DH43AD006 Trần Thị Thu Trang 11/01/1999
251 31171023905 DH43AD007 Đỗ Ngọc Quỳnh Trâm 12/10/1999
252 31171024680 DH43AD001 Nguyễn Đình Bảo Trâm 08/08/1999
253 31171021853 DH43AD004 Lê Thị Kim Triều 26/08/1999
254 31171023100 DH43AD005 Nguyễn Đức Hải Triều 31/10/1999
255 31161026467 DH43AD003 Khổng Minh Triết 31/08/1998
256 31171021317 DH43AD006 Đặng Thùy Trinh 02/03/1999
PGS.TS. Nguyễn Quang Thu (0903.833.640)
257 31171022390 DH43AD007 Huỳnh Thị Tú Trinh 23/12/1999
258 31171023238 DH43AD001 Nguyễn Phương Trinh 06/02/1999
259 31171022459 DH43AD002 Trần Thị Mỹ Trinh 30/12/1999
260 31171022572 DH43AD003 Văn Thị Trinh 10/04/1999
261 31171020618 DH43AD002 Võ Minh Trí 02/05/1999
262 31171023933 DH43AD003 Võ Minh Trí 07/08/1999
263 31171023033 DH43AD001 Nguyễn Việt Trung 27/09/1993
264 31171021786 DH43AD003 Hoàng Thanh Truyền 20/09/1999
265 31171023193 DH43AD005 Hoàng Thị Thanh Trúc 08/08/1999
ThS. Nguyễn Hữu Thọ (0938.103.039)
266 31171021238 DH43AD006 Lê Đinh Thanh Trúc 10/08/1999
267 31171020612 DH43AD002 Nguyễn Tấn Trường 19/05/1999
268 31171022083 DH43AD007 Nguyễn Trung Trực 07/02/1999
269 31171022842 DH43AD005 Nguyễn Anh Tuấn 31/05/1999
270 31171024548 DH43AD006 Nguyễn Quốc Tuấn 02/08/1999
271 31171022376 DH43AD007 Ngô Thị Ánh Tuyết 15/06/1999
272 31171023306 DH43AD001 Nguyễn Dương Ánh Tuyết 22/12/1999
273 31171022460 DH43AD004 Võ Thị Minh 15/12/1999
274 31171021769 DH43AD002 Lê Huỳnh Thu Uyên 30/10/1999
275 31171024020 DH43AD003 Lê Thị Kim Uyên 26/10/1999
276 31171024607 DH43AD004 Nguyễn Hoàng Tú Uyên 26/12/1999
  TS. Cao Quốc Việt (0585.268.775)
277 31171021708 DH43AD005 Nguyễn Khoa Vân Uyên 29/08/1999
278 31171023856 DH43AD006 Nguyễn Phương Uyên 16/11/1998
279 31171024487 DH43AD001 Nguyễn Vy Vân 29/09/1999
280 31171024780 DH43AD002 Phan Thị Hồng Vân 10/10/1999
281 31171024184 DH43AD003 Trần Thị Tường Vân 09/11/1999
282 31171023196 DH43AD004 Thới Bảo Vi 16/09/1999
283 31171025058 DH43AD005 Trần Thảo Vi 24/11/1999
284 31171024623 DH43AD006 Nguyễn Hữu Vinh 03/08/1999
285 31171020088 DH43AD007 Hồng Nghiệp Vĩnh 04/11/1999
286 31171021167 DH43AD001 Trần Thanh 26/05/1999
287 31171023821 DH43AD002 Huỳnh Ngọc Hồng Vy 24/06/1999
ThS. Lê Công Thuận (035.524.3356)
288 31171022707 DH43AD003 Phan Đặng Ái Vy 29/07/1999
289 31171022234 DH43AD004 Phan Lê Vy 11/11/1999
290 31171024023 DH43AD005 Trần Thị Thảo Vy 09/12/1999
291 31171020093 DH43AD006 Huỳnh Kim Xuyến 19/08/1999
292 31171025057 DH43AD002 Đoàn Thị Tố Yên 09/04/1999
293 31171023951 DH43AD007 Lầu Như Ý 26/01/1999
294 31171021448 DH43AD007 Nguyễn Thị Thanh 24/12/1999
295 31171021488 DH43AD005 Trịnh Thị Hồng Nhị 04/07/1999
296 31161023712 DH43AD004 Phạm Mỹ Duyên 04/12/1998
297 31171021181 DH43AD003 Lê Khánh Duy 30/03/1999
298 31171024468 DH43AD001 Nguyễn Thị Như Ý 13/06/1999