ASEAN SUMMER CAMP 2024

TRƯỜNG KINH DOANH, UEH  CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ ASEAN SUMMER CAMP 2024 ĐA DẠNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP, TRẢI NGHIỆM CÙNG 08 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ   Đăng ký ngay tại: [Link]     Thông tin 2nd ASEAN Summer Camp 2024 Địa