Ảnh các lớp Quản trị

Lớp Tài chính cho nhà quản trị 20C1FIN60202404 (Cao học) – 11/2020 Lớp ADC01_CLCTA_K46- 20C1ECO50109703 – Kinh Tế Vi Mô (10/2020) Lớp lập kế hoạch kinh doanh 11/2020   Môn Lập kế hoạch kinh doanh – K44AD01- K44AD02 – 10/2020 Lớp Quản trị rủi ro chăm sóc sức

TT tuyển dụng Công ty TNHH Response Vietnam

Tên công ty: Công ty TNHH Response Vietnam, công ty Đan Mạch chuyên xuất khẩu đồ gỗ đi thị trường Châu Âu. Có công ty mẹ là Coreone (https://www.coreone.dk/). Địa chỉ Lô A13-A14, Đường số 1, Khu Công nghiệp Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương