Thông tin tuyển dụng

Chương trình tuyển dụng tập trung: “[𝗨𝗣] – 𝗨pgrade your career Path”
Đăng 31/07/2023

Chương trình tuyển dụng tập trung: “[𝗨𝗣] – 𝗨pgrade your career Path”

 CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG ✨CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG LỚN NHẤT QUÝ III/2023 TẠI HDBANK ✨ [𝗨𝗣] 𝗨pgrade your career 𝗣otential – Đây là một trong những chương trình tuyển dụng tập trung lớn dành cho Đơn vị kinh doanh của nhà “H đỏ”,

648 lượt xem